Medlemsförmåner

 

Medlemskapet i föreningen erbjuder många fördelar som ger bostadsbolaget kostnadsbesparingar.

 

Regionala medlemsförmåner 2024

  • Safetum

Safetum erbjuder köparen av brandvarnaretjänsten en handbrandsläckare installerad i bostadsbolaget utan extra kostnad (gäller t.o.m. 30 september).

>> Läs mera (fi)

 

  • Helkaharju

Helkaharju erbjuder medlemmar i Fastighetsförbundet Österbotten -10% rabatt på utrustningslådor för skyddsrum.

>> Läs mera (fi)

 

  • Juridisk byrå - Lakiasiaintoimisto Hanna Stenholm

Juridisk byrå Hanna Stenholm erbjuder medlemmar i Fastighetsförbundet Österbotten 10% rabatt på listpriset för juridisk rådgivning (200 euro/h, moms 0%).

>> Juridisk byrå Hanna Stenholm

 

  • VENI Energia: Gemensam upphandling av el

>> Läs mera

 

  • Våra medlemmar får SPEK:s kurspriser till medlemsförmånspris

Vid anmälan till kurs, ska man meddela att det är fråga om Pohjanmaan Pelastusalan Liitto ry:s medlemsförmånspris.  Det går enkelt genom att i webbanmälan klicka på punkten ”osallistumismaksu pelastusliiton jäsenille” och genom att skriva som tilläggsuppgift att man är medlem i Fastighetsförbundet Österbotten och berättigad till Pohjanmaan Pelastusalan Liitto ry:s medlemsförmånspris.

Fastighetsförbundet Österbottens medlemmar kan anmäla sig också till kurser och webbinarier utanför det egna området. Utbildningarna finns här:  https://www.spek.fi/koulutus/ 

Pohjanmaan Pelastusalan Liitto ry skräddarsyr utbildningar också för husbolagens behov.  Offert och tilläggsuppgifter kan man fråga efter av verksamhetsledare Sirpa Suomalainen per e-post sirpa.suomalainen@spek.fi eller per tfn  0406484758

Suomen Kiinteistölehti

Bostadsföreningen får som medlemsförmån en årgång av Suomen Kiinteistölehti (10 nummer) levererad till hemmet. Förutom en pappersutgåva av tidningen ingår också en digital tidning för hela bostadsföreningen som en medlemsförmån. Det är möjligt att beställa extra årgångar på Kiinteistömedias webbplats för 25€/årgång.

Suomen Kiinteistölehti är en facktidskrift om fastighetshållning och reparationsbyggande och tidningen bjuder på mångsidig läsning för styrelserna och disponenterna.  I praktiken täcker artiklarnas ämnesområden hela spektret av ärenden som gäller husbolagen.  I tidningen finns också värdefulla fakta om reparationer, förvaltning, ekonomi, lagparagrafer och föreskrifter som ska följas i husbolag.  Tidningen citerar också på ett mångsidigt sätt forskning i branschen och erbjuder hjälp vid tolkning av lagparagrafer.  

>> Beställning av Suomen Kiinteistölehti

 

Medlemsmeddelande

Föreningens medlemmar får tio gånger om året en elektronisk medlemsbrev till sin e-post. Meddelandet innehåller aktuell information till stöd för husbolag på både nationell och regional nivå. Vi skickar också med inbjudningar till evenemang och utbildningar. Medlemsbrevet är en medlemsförmån för varje styrelsemedlem och disponent.

Om du inte får medlemsbrevet, kontakta vårt kontor: pohjanmaa@kiinteistoliitto.fi 

 

taloyhtiosivut.fi

Föreningens medlemmar kan skapa webbsidor för sin egen bostadsrättsförening på taloyhtio.fi -sidan. Sidorna förbättrar kommunikationen med invånarna och ökar tillgängligheten till information för invånarna.

>> Taloyhtiösivut.fi

 

Kiinteistömedia Ab:s produkter

Föreningens medlemmar får 20 % rabatt på Kiinteistömedias ordinarie prissatta böcker, formulär och elektroniska produkter.

>> Kiinteistömedias förmåner för medlemmar i Fastighetsförbundet Österbotten (fi)

 

Webbkurserna

Föreningens medlemmar kan delta kostnadsfritt i Fastighetsförbundets webbkurser: (fi)

  • HTHJ® - Hyväksytty taloyhtiön hallituksen jäsen (Godkänd styrelsemedlem i husbolag)
  • Hallituksen puheenjohtajana taloyhtiössä (Styrelseordförande i husbolag)
  • Toiminnantarkastuksen perusteet-webbkurs (Verksamhetsgranskningens grunder)
  • Taloyhtiön pelastussuunnitelma (TaPe) (Husbolagets räddningsplan)
  • Isännöinnin ostaminen (Köpning av förvaltningstjänsten)

>> Läs mera (fi)

 

Kiinkos utbildningar

Föreningens medlemmar fåt 10% rabatt på Kiinkos (Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy) utbildningskurser.

>> Läs mera av Kiinkos utblidningar (fi)

 

 

 

Sök