Vi är en del av Finlands Fastighetsförbund

Fastighetsförbunset Österbotten är Österbottens och Mellersta Österbottens husbolags egen förening.  Vi är en del av Finlands Fastighetsförbund.  Vi erbjuder våra medlemshus individuell rådgivning, sakkunnig utbildning och aktuell information.

Till Fastighetsförbundet hör bostadsaktiebolag, fastighetsaktiebolag, ägare av bostadshyreshus och hyresvärdar. Fastighetsförbundet bevakar fastighetsägarnas intressen samtidigt som det är en expertorganisation och ledande påverkare i fastighetsbranschen. Medlemmarna har tillgång till såväl uppdaterad information om branschen som experttjänster.

Fastighetsförbundet medverkar aktivt i forsknings- och utvecklingsarbete. Detta ser man tydligt i förbundets kommunikation och rådgivningstjänster som ger information om till exempel energieffektivitet, underhållsansvar, reparationsbyggande, aktuell installationsteknik och hur man fattar beslut om reparationsprojekt.

Stark riksomfattande påverkare

Fastighetsförbundet grundades 1907 och är uppbyggt av 23 regionala föreningar och en nationell branschorganisation. Fastighetsförbundet omfattar sammantaget över 31 000 husbolag och i dem bor det nästan två miljoner människor.

Fastighetsförbundets branschorganisation Suomen Vuokranantajat ry betjänar privata hyresvärdar i hyresfrågor. Medlemskåren består av över 22 000 hyresvärdar med sammantaget 30 000 hyreslägenheter.

Fastighetsförbundet har även ett antal dotterbolag, dvs. Kiinteistömedia Oy, Fastighetsbranschens Utbildningsinstitut Ab, Talokeskus Bolag Ab och Suomen Kiinteistöliitto ry:n Palvelu Oy. Förbundet är även delägare i KTI Kiinteistötieto Oy och Suomen Tilaajavastuu Oy.

Sök