× Föreningens kontor och telefonbetjäning är stängda den 12–14 juni på grund av personalens TYHY-dagar.
× Föreningens kontor och telefonbetjäning är stängda den 12–14 juni på grund av personalens TYHY-dagar.

Att bli medlem gagnar hela husbolaget

Som medlem i Fastighetsförbundet Österbotten får ditt husbolag tillgång till fastighetsbranschens bästa experters kunnande och sakkunskap. Vi erbjuder våra medlemshus individuell rådgivning, sakkunnig utbildning och aktuell information.

Många goda skäl att ansluta sig som medlem!

Medlemmar i fastighetsföreningen – och via det medlemmar i Fastighetsförbundet – kan fastighetsägare, det vill säga husbolag, fastighetsaktiebolag och hyreshus bli. Medlemsbolagens representanter får rådgivning i bland annat frågor som gäller fastighetslagstiftning, ekonomi- och skatteärenden samt fastighetshållning.

Medlemstjänsterna innehåller

>> Rådgivning till husbolagets styrelse och disponent. Rådgivningstjänsterna produceras av Finlands Fastighetsförbund

  • Juridisk rådgivning
  • Ekonomi- och skatterådgivning
  • Rådgivning om reparationer, tekniska ärenden och energi

>> Raku-konditionsapplikation för byggnader. Raku är en webbapplikation för husbolagen, med vilken man kan utarbeta en utredning av underhållsbehovet enligt bostadsaktiebolagslagen samt också en underhållsplan för bostadsfastigheten

>> LakiBotti ger svar på ofta ställda juridiska frågor.

>> Deltagande i våra egna utbildningar samt Fastighetsförbundets webbinarier

>> Webbutbildningar: Godkänd styrelsemedlem i husbolag (HTHJ), HTHJPLUS styrelseordförande i husbolag, verksamhetsgranskningens grunder, husbolagets räddningsplan samt köp av disponentskap

>> Riksomfattande medlemstidning - Suomen Kiinteistölehti, årgång 10 nummer

>> Elektroniska nyhetsbrev 10 gånger per år, aktuella saker till stöd för husbolaget nationellt och regionalt

>> Medlemssidor, där du hittar Suomen Kiinteistölehti digitalt, hemmets ansvarsfördelningstabelltjänst, nyhetsbrev, verktyg för husbolagen, elektroniska anvisningar, guider och utbildningsvideor samt inspelade webbinarier

>> Avgiftsfria webbsidor för husbolagen

>> Mobilt medlemskort

>> 20 % rabatt på Kiinteistömedias produkter

>> Extra årgångar av Suomen Kiinteistölehti 25 €/årgång

>> Regionala medlemsförmåner

 

>> Fyll i medlemsansökan

 

Sök