× Tors 23.5 är föreningens telefonservice stängd p.g.a. utbildningsdag för personalen.
× Tors 23.5 är föreningens telefonservice stängd p.g.a. utbildningsdag för personalen.

Medlemsavgifter

Fastighetsförbundet Österbottens medlemsavgift ingår bland annat följande förmåner:

  • Finlands Fastighetsförbunds rådgivningsservice: Juridisk rådgivning och energirådgivning, ekonomi- och skatterådgivning, reparationsrådgivning och teknisk rådgivning
  • Årgång av Suomen Kiinteistölehti (10 nummer)
  • Elektroniskt medlemsmeddelande till disponenten och styrelsens medlemmar (cirka 10 gånger/år)
  • Föreningens och Finlands Fastighetsförbunds medlemssidor
  • Utbildningstillfällen i Österbotten och Mellersta Österbotten samt på nätet i form av webbinarier

► LÄS MERA OM VÅRA TJÄNSTER

 

Fastighetsförbundet Österbottens medlemsavgifter för år 23-24

Ordinarie medlem är skyldig att årligen till föreningen betala en medlemsavgift, som baserar sig på volymen av de fastigheter, byggnader eller lägenheter som medlemmen äger eller besitter eller på antalet uthyrda lägenheter.

Beslut om storleken på de ordinarie medlemmarnas och stödmedlemmarnas medlemsavgifter för följande kalenderår fattas på föreningens årsmöte.

Medlem ska meddela föreningen förändringar i uppgifterna som påverkar medlemsavgiftens storlek årligen före utgången av januari.

I fråga om fastigheter över 40 000 m3 debiteras för varje påbörjad 4 000 m3 107 €.

>> Ladda ner 23-24 prislistan / fi (PDF)

 

Stödmedlemskap

Det är också möjligt att ansluta sig till Fastighetsförbundet Österbotten som stödmedlem. Medlemsavgiften för stödmedlemmar är 1044 €/år.

I fall du vill bli stödmedlem, ta kontakt: mervi.ala-prinkkila@kiinteistoliitto.fi.

Sök