× Tors 23.5 är föreningens telefonservice stängd p.g.a. utbildningsdag för personalen.
× Tors 23.5 är föreningens telefonservice stängd p.g.a. utbildningsdag för personalen.

Stödmedlemskap i Fastighetsförbundet Österbotten

Skulle ditt företag passa som stödmedlem?

Som stödmedlem får du

 • En årgång av Suomen Kiinteistölehti (10 nummer) till företagets kontaktperson
 • Föreningens nyhetsbrev 10 gånger per år till kontaktpersonen samt vid behov också till andra representanter i företaget som vill ha det
 • Möjlighet att använda medlemssidorna (kräver registrering på sidorna)
 • Möjlighet att som besökare delta i föreningens utbildningstillfällen och Finlands Fastighetsförbunds webbinarier
 • Möjlighet att föreläsa vid fastighetskvällarna mot en avgift som täcker priset för kvällens serverings- och utrymmeskostnader
 • Synlighet på våra webbsidor och i våra medlemsmeddelanden samt i medlemstidningen som kommer ut i höst
 • Möjlighet att erbjuda medlemsförmåner till våra medlemmar (medlemsförmåner syns på föreningens webb- och medlemssidor samt i det mobila medlemskortet)
 • Förtur till bokning av avdelningsplatser vid utställningsförsäljningen för seminariekryssningen och Österbottens Husbolagsdag och andra eventuella större evenemang
 • Stödmedlemmar får vid tidig bokning rabattförmån – 10 % på avdelningspriset för Österbottens Husbolagsdag som ordnas ti 15.10, om platsen bokas senast 30.6. Utställningsförsäljningen startar i april och vi informerar närmare om detta senare.

Också ditt företag är lämpligt som stödmedlem i Fastighetsförbundet Österbotten, om

 • du anser att kompetens i husbolag och rådgivnings- och utvecklingstjänster för styrelser är viktiga
 • du vill främja god byggpraxis och ansvarsfull fastighetshållning i Österbotten och Mellersta Österbotten och ditt företag är med i t.ex. Pålitlig partner-tjänsten

Fastighetsförbundet Österbotten – regional intressebevakare för husbolag

 • fungerar som medlemmarnas förbindelselänk och lokal ledande intresseorganisation inom fastighetsbranschen
 • främjar de allmänna förutsättningarna för underhåll av fastigheter samt bra boende inom sitt verksamhetsområde
 • nästan 650 medlemshusbolag

 

För år 2024 är stödmedlemsavgiften 1 044 €.

Om du vill ha mera information om stödmedlemskap, kontakta vårt kontor: pohjanmaa@kiinteistoliitto.fi.

 

Sök