Utbildning

UPPDATERA DITT KUNNANDE MED HJÄLP AV VÅRA UTBILDNINGAR

Styrelserna och disponenterna i Fastighetsförbundet Österbottens medlemshusbolag har möjlighet att få mångsidig utbildning gratis.  Genom utbildningen kan du införskaffa färdigheter för god och planmässig ledning av husbolaget.  Vid utbildningar som ordnas på plats kan du nätverka och utbyta erfarenheter med beslutsfattare i andra husbolag.  I webbkurserna får du stöd också för studier på egen hand.

Vägkost för högklassigt ledarskap

Styrelserna och disponenterna i Fastighetsförbundet Österbottens medlemshus har möjlighet att delta i föreningens och Finlands Fastighetsförbunds utbildningstillfällen och att på så sätt få nödvändig information om lagar som gäller husbolag, om underhåll och renovering av byggnader samt om många andra frågor som betjänar det praktiska beslutsfattandet.  Ändringar i lagar och föreskrifter som gäller husbolag beaktas speciellt i utbildningarna.  Det lönar sig för hela styrelsen att aktivt utnyttja utbildningsmöjligheterna.  En välutbildad styrelse kan bättre prognostisera framtiden och också fatta välgenomtänkta beslut.  En kunnig styrelse minskar samtidigt också disponentens arbetsbörda. 

I nöjdhetsenkäten för medlemmarna som genomfördes i maj-juni 2021 fick föreningens utbildningsservice skolvitsordet 8 ½. Medlemmarna värdesatte speciellt föreläsarnas sakkunskap och kompetens.  Webbinarierna ansågs vara en synnerligen viktig ny utbildningsform.  

Kom ihåg att meddela föreningen ändringar i din näradress eller e-postadress! Inbjudningar till webbinarier sänds endast per e-post.

Studier i egen takt på webbkurserna

Du kan också studera på tidpunkter som passar dig bäst med hjälp av material som finns på webben.  Genom att logga in på medlemssidorna kan du avlägga bland annat följande kurser och kurshelheter:

·        HTHJ® - Hyväksytty taloyhtiön hallituksen jäsen (Godkänd styrelsemedlem i husbolag)

·        Hallituksen puheenjohtajana taloyhtiössä (Styrelseordförande i husbolag)

·        Toiminnantarkastuksen perusteet-webbkurs (Verksamhetsgranskningens grunder)

·        Taloyhtiön pelastussuunnitelma (TaPe) (Husbolagets räddningsplan)

Sök