Intressebevakning

FASTIGHETSFÖRBUNDET ÖSTERBOTTEN BEVAKAR HUSBOLAGENS INTRESSEN

Fastighetsförbundet Österbotten årligen starkt arbetar för att stävja höjningen av husbolagens boendekostnader i Österbotten och Mellersta Österbotten.  Finlands Fastighetsförbund bevakar husbolagens intressen i fråga om reparationsbyggande, lagstiftning om boende samt på olika internationella forum.  Ställningstaganden som görs av en stor förening och ett stort förbund får bra uppmärksamhet i medierna.  Genom att höra till Fastighetsförbundet Österbotten ger också ditt husbolag mera tyngd åt husbolagens regionala och nationella intressebevakning.

Man vill hålla boendekostnaderna i schack

Utgångspunkten för Fastighetsförbundet Österbottens regionala intressebevakning är i synnerhet att mångsidigt utnyttja Fastighetsförbundets årliga undersökning av boendekostnader.  I den nationella indexhusundersökningen produceras jämförelseuppgifter om priserna på fjärrvärme, vatten, fastighetsskatt, el och avfallshantering för husbolag i 59 stora städer med utgångspunkt i ett modellhus med standardegenskaper.   Föreningen använder den forskningsbaserade informationen aktivt till förmån för sina medlemshus genom att årligen i september-oktober informera sin medlemskår och medierna om områdets prisläge och kostnadsutveckling.  Föreningen följer med och rapporterar noggrant vilka utgiftsposter som är högre i städerna i föreningens verksamhetsområde jämfört med det övriga landet samt vilka utgifter som har stigit mera än i landet i övrigt.

Föreningens pressmeddelanden har intresserat medierna i stor utsträckning över hela verksamhetsområdet. På föreningens verksamhetsområde ingår de kommunala taxorna i Vasa, Karleby, Korsholm och Jakobstad i kostnadsjämförelsen.  

I nöjdhetsenkäten för medlemmarna som genomfördes i maj-juni 2021 fick föreningens regionala intressebevakning skolvitsordet 8 ½. Medlemmarna ansåg att det viktigaste objektet för föreningens regionala intressebevakning är att påverka husbolagens boendekostnader.  

En förening med stort medlemsantal blir vanligen väl uppmärksammad i medierna.  I Fastighetsförbundet Österbottens 630 medlemshusbolag bor cirka 25.000 invånare och varje ny medlem bidrar med ytterligare tyngd till föreningens intressebevakning.

Medlemmarnas intressen bevakas när det gäller reparationsbyggande och lagstiftning om boende

Fastighetsförbundet Österbottens medlemmar anser att Finlands Fastighetsförbunds nationella intressebevakning är viktig i synnerhet då det gäller reparationsbyggande. Nästan lika viktigt anser man det vara att påverka lagstiftning och beskattning gällande boende, byggnadernas energieffektivitet och disponentskap.  

I nöjdhetsenkäten som genomfördes i maj-juni 2021 fick Fastighetsförbundets nationella intressebevakning skolvitsordet 8 av medlemmarna i Fastighetsförbundet Österbotten.

EU-direktiv inom fastighetssektorn påverkas på internationella forum

Betydelsen för den internationella intressebevakningen inom bostads- och fastighetssektorn har ökat i och med att Europeiska unionens rättsakter sträcker sig allt mera även till fastighetssektorn.  Fastighetsförbundet deltar på europeisk nivå aktivt i European Property Federations (EPF) och International Union of Property Owners (UIPI) verksamhet.  Fastighetsförbundet har på sin agenda för europeisk intressebevakning haft förbättring av fastigheternas energieffektivitet, förnyande av energieffektivitetsdirektivet för byggnader, vatteneffektivitet i byggnader och beredning av direktivet för markskydd.  

I nöjdhetsenkäten som genomfördes i maj-juni 2021 fick Fastighetsförbundets internationella intressebevakning skolvitsordet 7+ av medlemmarna i Fastighetsförbundet Österbotten.

Sök