Rådgivning

HUR BRA KÄNNER DU TILL VÅR RÅDGIVNINGSSERVICE?

Styrelserna och disponenterna i Fastighetsförbundet Österbottens medlemshus har möjligheter att få mångsidig rådgivningsservice av Fastighetsförbundets sakkunniga och fastighetsarbetsgivarföreningen Kiinteistötyönantajats arbetsmarknadssakkunniga.  Rådgivningen är avgiftsfri för våra medlemmar.

I Fastighetsförbundets rådgivningsverksamhet betjänas medlemmarna av olika sakkunniga.  Inom den juridiska rådgivningen betjänas du av jurister och inom reparationsrådgivningen av rådgivningsingenjörer, vilka alla är sakkunniga inom fastighetsbranschen.  Energirådgivning erbjuds också när det gäller förbättring av energieffektiviteten.  Ekonomi- och skatterådgivningen hjälper i ärenden som anknyter till bokföring och beskattning.  

I ärenden som gäller anställningsförhållanden i husbolagen betjänar Kiinteistötyönantajat ry:s arbetsmarknadsexperter.  Förutsättningen för att få tillgång till tjänsten är att den lönesumma som husbolaget har betalat föregående år har meddelats för kännedom till Fastighetsförbundet Österbotten.

 

Rådgivningstjänster är stängda under sommaren 2024 enligt följande:

 • Föreningens kontor och telefonservice är stängda 27.6.-5.7. och 15.7.-26.7.
 • Juridisk rådgivning för medlemmar 15–26 juli
 • Avgiftsbelagd juridisk rådgivning 8 juli–2 augusti
 • Tidsbokning för juridisk rådgivning 8 juli–9 augusti
 • Ekonomi- och skatterådgivning 1 juli–2 augusti
 • Reparations- och teknisk rådgivning 1–26 juli
 • Energirådgivning 15 juli–9 augusti

 

Kontaktuppgifter till rådgivningstjänster

 • Juridisk rådgivning från mån-tor kl. 9-15 och fre kl. 10-15 på numret (09) 1667 6300. Boka en tid i bokningskalendern om du vill: www.kiinteistoliitto.fi/palvelut/neuvonta/laki/ajanvaraus/ 
 • Reparationsrådgivning och teknisk rådgivning från tis-tor kl.9-12 på numret (09) 1667 6311
 • Ekonomi- och skatterådgivning från mån - tor kl. 9-12 på numret (09) 1667 6369
 • Energirådgivning endast med tidsbokning: www.kiinteistoliitto.fi/palvelut/neuvonta/energia/ajanvaraus/ 
 • Rådgivning om boende för äldre:  mån-fre kl 9-15 på numret (02) 724 9203.
 • Arbetsrådgivning i frågor som rör städare och fastighetsskötare anställda av bostadsbolag tillhandahålls av Kiinteistötyönantajat mån - fre kl 9–15 på numret (09) 3158 6200.

OBS! Användningen av rådgivningsservice förutsätter ett gällande medlemsnummer, som finns till exempel på bakre omslaget av Kiinteistölehti som kommer som medlemsförmån.  Medlemsnumret kan också efterfrågas på adressen pohjanmaa@kiinteistoliitto.fi

 

Beröm för tjänstvillighet och yrkeskunskap

Som medlem i Fastighetsförbundet Österbotten får ditt husbolag tillgång till fastighetsbranschens bästa experters kunnande och sakkunskap. Du sparar dyrbar tid då du får de råd du behöver från en adress.  Genom att på förhand säkerställa att verksamheten är lagenlig minimerar du också bäst risken för personligt skadeståndsansvar.  

I medlemsnöjdhetsenkäten som genomfördes i maj-juni fick föreningens rådgivningsservice skolvitsordet 9 av medlemmarna.

Sök