Anslut ditt husbolag till de nöjda husbolagen i Fastighetsförbundet Österbotten

– första året nu till halva priset för dem som ansluter sig i februari! 

 

Många goda skäl att ansluta sig som medlem!

Medlemmar i fastighetsföreningen – och via det medlemmar i Fastighetsförbundet – kan fastighetsägare, det vill säga husbolag, fastighetsaktiebolag och hyreshus bli. Medlemsbolagens representanter får rådgivning i bland annat frågor som gäller fastighetslagstiftning, ekonomi- och skatteärenden samt fastighetshållning.

Medlemstjänsterna innehåller:

v  Rådgivning till husbolagets styrelse och disponent. Rådgivningstjänsterna produceras av Finlands Fastighetsförbund

o   Juridisk rådgivning

o   Ekonomi- och skatterådgivning

o   Rådgivning om reparationer, tekniska ärenden och energi

v  Raku-konditionsapplikation för byggnader. Raku är en webbapplikation för husbolagen, med vilken man kan utarbeta en utredning av underhållsbehovet enligt bostadsaktiebolagslagen samt också en underhållsplan för bostadsfastigheten.

v  LakiBotti ger svar på ofta ställda juridiska frågor.

v  Deltagande i våra egna utbildningar samt Fastighetsförbundets webbinarier

v  Webbutbildningar: Godkänd styrelsemedlem i husbolag (HTHJ), HTHJPLUS styrelseordförande i husbolag, verksamhetsgranskningens grunder, husbolagets räddningsplan samt köp av disponentskap

v  Riksomfattande medlemstidning - Suomen Kiinteistölehti, årgång 10 nummer

v  Elektroniska nyhetsbrev 10 gånger per år, aktuella saker till stöd för husbolaget nationellt och regionalt

v  Medlemssidor, där du hittar Suomen Kiinteistölehti digitalt, hemmets ansvarsfördelningstabelltjänst, nyhetsbrev, verktyg för husbolagen, elektroniska anvisningar, guider och utbildningsvideor samt inspelade webbinarier.

v  Avgiftsfria webbsidor för husbolagen

v  Mobilt medlemskort

v  20 % rabatt på Kiinteistömedias produkter

v  Extra årgångar av Suomen Kiinteistölehti 25 €/årgång

v  Regionala medlemsförmåner

 

Alla ovan nämnda förmåner ingår i medlemsavgiften, som för husbolag är i genomsnitt endast 27 €/månad!

Ett medlemskap lönar sig!

 

v  Ökar kunnandet: aktuell information för styrelsen

v  Sparar tid: all hjälp på ett ställe

v  Underlättar beslutsfattandet: tillgång till korrekta fakta.

 

Redan ett rådgivningssamtal kan till värdet motsvara hela årets medlemsavgift!

 

Då husbolaget ansluter sig som medlem i Fastighetsförbundet Österbotten (Österbottens Fastighetsförening rf) under februari 2024 (1 – 29.2) är medlemsavgiften det första året -50 % av den normala medlemsavgiften. Dessutom får husbolaget som anslutningsgåva guiden Hallituksen tehtävät ja vastuut (Kiinteistömedia Oy).

 

>> Fyll i medlemsansökan på adressen osterbotten.fastighetsforbundet.fi/blimedlem/

 

Ytterligare information om medlemskap: verksamhetsledare Mervi Ala-Prinkkilä, Fastighetsförbundet Österbotten mervi.ala-prinkkila@kiinteistoliitto.fi, tfn 040 545 5949

Sök