Boendekostnaderna fortsätter att öka i Österbotten – i Mellersta Österbotten sjönk kostnaderna

Boendekostnaderna fortsätter att öka i Österbotten – i Mellersta Österbotten sjönk kostnaderna

Publicerad: 12.09.2023

I Jakobstad är boendekostnaderna näst lägst och i Karleby tredje lägst i landet. Båda städerna förbättrade sin placering jämfört med fjolåret, då Jakobstad var på femte plats och Karleby på sjätte plats. I jämförelsen var Korsholm ännu i fjol den andra förmånligaste orten att bo på i landet, nu har Korsholm gått ner till sjätte plats. Vasa finns bland de billigaste städerna på plats 16. Kempele är fortfarande den förmånligaste bostadsorten enligt Fastighetsförbundets Indexhusutredning.

Fastän fjärrvärmepriset både i Vasa och Korsholm höjdes under sommaren, är priset fortfarande bland de billigaste. Avfallshanteringskostnaderna stiger fortfarande i Vasa och Korsholm, ökningen var nu nästan 16 procent jämfört med i fjol. I Korsholm är flera kostnader samma som i Vasa, störst är skillnaden gällande fastighetsskatt för tomt samt avgifter för vatten och avloppsvatten, som är betydligt förmånligare i Korsholm än i Vasa.

”I Jakobstad sjönk fastighetskostnaderna jämfört med fjolåret med tre procent och i Karleby med två procent. På många orter förekom det till och med tvåsiffriga höjningsprocenter i fastighetskostnaderna. Jakobstad har landets förmånligaste fjärrvärme och Karleby har för sin del en vattenavgift som hör till de förmånligaste i landet. Båda städerna sänkte också sin avfallshanteringsavgift, vilket är exceptionellt, då man jämför med situationen i Vasa och Korsholm”, berättar Österbottens Fastighetsförening rf:s verksamhetsledare Mervi Ala-Prinkkilä.

”Jämfört med år 2022 har kostnadsökningen varit rätt måttfull i Österbotten, i Vasa, 6 cent/m2/mån. och i Korsholm 7 cent/m2/mån. I Korsholm är boendekostnaderna jämfört med Vasa fortsättningsvis förmånligare, skillnaden är till Korsholms fördel 22 cent/m2/mån. I Korsholm var det den dyrare fjärrvärmen och avfallshanteringskostnaderna som sänkte kommunens placering jämfört med fjolåret”, konstaterar verksamhetsledare Mervi Ala-Prinkkilä.

Fastighetskostnaderna i Jakobstad är 2,74 €/m2/mån. och i Karleby 2,76 €/m2/mån, i Korsholm 2,81 €/m2/mån. och i Vasa 3,03 €/m2/mån. I hela Finland är genomsnittet 3,23 €/m2/mån.

Fastighetsförbundets Indexhus

Enligt Fastighetsförbundets Indexhus 2023-utredning har de kommunvisa fastighetskostnaderna stigit kännbart i hela Finland också i år. Ökningen har också varit mera omfattande än i fjol och förutom energikostnaderna har också till exempel avgifterna för vatten och avfallshantering stigit. Det var bara jämförelsesiffran för fastighetsel som sjönk – efter föregående års fördubbling.

 

Ytterligare upplysningar:

Österbottens Fastighetsförening rf:

Mervi Ala-Prinkkilä, verksamhetsledare tfn 040 545 5949

mervi.ala-prinkkila@pohjanmaankiinteistoyhdistys.fi

 

Nationella Indexhusutredningen (fi)

Indexhus 23 bord (fi)

Fastighetsförbundet har varje höst sedan år 2001 jämfört fastighetsskatter och andra kommunspecifikt fastslagna kostnader för ett standardhus, ett så kallat indexhus, i landets största städer genom att vid beräkningen använda gällande avgiftsgrunder och priser. Indexhuset är ett bostadsvåningshus på 10 000 kubikmeter med 40 lägenheter och det finns på egen tomt på rutplaneområde i stadens centrum. Energi- och vattenförbrukningen i huset är genomsnittlig, likaså antalet avfallskärl och tömningsintervaller.

Gällande fastighetsel har jämförelsekostnaderna sedan år 2021 räknats i fråga om elenergi enligt medeltalet för elavtalen som jämförts för alla kommuner, medan överföringsavgifterna räknas enligt det lokala överföringsbolagets taxa.

Datamaterialet för Indexhus 2023 har samlats in av KTI Kiinteistötieto Oy på uppdrag av Fastighetsförbundet som beställare och samordnare. Sammanlagt 59 städer och kommuner är med i undersökningen. Indexhuset jämförelsekostnader täcker i genomsnitt drygt hälften av alla skötselkostnader i ett våningshusbolag. I jämförelsestäderna bor det något över fyra miljoner personer. Utanför jämförelsen blir alla privata tjänster som köps på marknaden, såsom disponent- och fastighetstjänster (år 2022 var våningshusbolagens genomsnittliga skötselkostnader 5,38 €/m2/mån.). Indexhusuppgifterna har samlats in i augusti 2023 och de gäller situationen i september.

Österbottens Fastighetsförening rf är fastighetsägarnas intressebevakare och en expertorganisation inom fastighetsbranschen som företräder bostadsaktiebolag, fastighetsaktiebolag och hyreshusfastigheter. Till fastighetsföreningen hör cirka 630 medlemshusbolag i Mellersta Österbotten och Österbotten. Fastighetsföreningen hör till det nationella förbundet Finlands Fastighetsförbund.

Sök