× Föreningens kontor och telefonbetjäning är stängda den 12–14 juni på grund av personalens TYHY-dagar.
× Föreningens kontor och telefonbetjäning är stängda den 12–14 juni på grund av personalens TYHY-dagar.
Ny medlemsförmån: Gemensam upphandling av el

Ny medlemsförmån: Gemensam upphandling av el

Publicerad: 20.05.2024

Fastighetsförbundet Österbotten har kartlagt olika alternativ för upphandling av el för att minska de allmänna kostnaderna. För att nå bästa möjliga resultat har vi bestämt oss för att använda en opartisk expert som hjälp i anbudsprocessen och elupphandlingen. VENI Energia Oy, som tillhandahåller ett brett utbud av tjänster för disponentsektorn, har valts som partner.

VENI Energia är den ledande oberoende leverantören av elupphandlingstjänster i Norden. VENI har över 23 000 enskilda bostadsaktiebolag som kunder över hela Finland. Utöver dem har mer än hälften av de finska kommunerna och städerna förtroende för VENIs expertis, t.ex. städerna Vasa och Karleby samt Österbottens välfärdsområde. Fastighetsförbundet Österbotten gynnas inte ekonomiskt av ramavtalet utan strävar alltid efter de bästa verksamhetsmodellerna för sina kunder.

På den nordiska marknaden bestäms elpriset till stor del av tiden på dygnet. I fasta elavtal är det tidpunkten för avtalets ingång som avgör en stor del av priset. Eftersom priset på elmarknaden fluktuerar rejält är det av stor vikt att tidpunkten för våra kontrakt bestäms av en oberoende och opartisk expertorganisation som dagligen bevakar elmarknaden med 13 portföljförvaltare. I framtiden kommer vi att kunna nyttja volymen av Finlands största gemensamma inköpsportfölj och på så vis uppnå grossistköparnas fördelar från marknaden. Volymen som skall användas i upphandlingen är 2,5 miljarder kilowattimmar och all el produceras med koldioxidfria produktionsmetoder.

VENI söker efter de mest fördelaktiga köptiderna på elmarknaden och genomför inköp för portföljen enligt sin bästa vision, med målet om det mest fördelaktiga faktureringspriset. Upphandlingen sprids ut över tid med flera inköpstillfällen i stället för enbart ett inköpstillfälle, för att säkerställa en effektiv riskhantering.

Priset på el för 2025 kommer att säkras under våren 2024. Innan priset kan fastställas från elmarknaden måste portföljens medlemmar och förbrukningsvärden vara helt korrekta. Enligt nuvarande uppskattning kommer nästa års faktureringspris att ligga på 5 till 7 cent/kWh, vilket inkluderar VENI:s avgift på 0,3 cent/kWh. Alla nämnda priser exclusive moms (moms 0%).

Medlemsförmånen förutsätter att bostadsbolaget är medlem i Fastighetsförbundet Österbotten. Medlemsförmånen erbjuds till alla ordinarie medlemmar i föreningen. Boende eller aktieägare kan inte utnyttja medlemsförmånen.

Meddela er disponent senast den 31 augusti 2024 om ni önskar delta i VENI:s budgivning och upphandling.

Information om den nya medlemsförmånen har skickats via e-post till ordförandena och disponenterna för Fastighetsförbundet Österbottens medlemsfastigheter. Dessutom har webbinarier arrangerats för bostadsbolagens styrelser och disponenter där ämnet har behandlats mer ingående.

Inspelningar av webbinarierna och svenskpråkig material finns på föreningens medlemssidor under rubriken "Tilaisuuksien aineistot".

 

Ytterligare information:
Mervi Ala-Prinkkilä, verksamhetsledaren, Fastighetsförbundet Österbotten, 040 545 5949, mervi.ala-prinkkila@kiinteistoliitto.fi

Kari Kostamo, Area Sales Director, VENI Energia Oy, 040 527 7267, kari.kostamo@venienergia.fi

Antti Helmi, Sales Director, VENI Energia Oy, 040 168 1131, antti.helmi@venienergia.fi 

Sök