Uppdatering av husbolagets kontaktuppgifter

Uppdatering av husbolagets kontaktuppgifter

Publicerad: 27.12.2023

Hej, representant för medlemshusbolaget! För att vi ska kunna hålla kontakt med dig även i fortsättningen behöver vi få dina uppdaterade kontaktuppgifter.  Medlems- och rådgivningstjänsterna finns till förfogande för styrelsemedlemmar och disponenten bara om kontaktuppgifterna finns i vårt medlemsregister.  Det här är bra att komma ihåg speciellt vid byte av ordförande.

Om ordföranden byts lönar det sig att meddela oss den nya ordförandens post- och e-postadress så fort som möjligt.  På det sättet kan vi skicka både elektroniska meddelanden och Kiinteistölehti till rätt adress och ert husbolag får ta del av alla förmåner som det har rätt att få.  Ni får gärna också meddela oss husbolagets styrelsemedlemmars e-postadresser, så skickar vi kursinbjudningar och meddelanden också till dem.   Styrelsemedlemmarna får samtidigt rätt att också använda våra rådgivningstjänster.

Meddela uppgifter om förändringar till adressen pohjanmaa@kiinteistoliitto.fi eller via länken.  En uppdatering kan göras för säkerhets skull också om det har gått lång tid sedan föregående gång – vi har en hel del föråldrade uppgifter på våra listor.

Sök