Vasa drunknar i sopor?

6.9.2023

Avfallslagen, som efter en övergångstid trädde i kraft i början av juli, har gett upphov till överfulla avfallskärl i Vasa och orsakat kaos på husbolagens gårdar. Utom i fråga om brännbart avfall överfördes ansvaret för avfallsinsamling till en kommunal aktör, det vill säga Stormossen, vid en tidpunkt som var den sämsta möjliga mitt i semesterperioden.

Vi i Österbottens Fastighetsförening representerar cirka 500 husbolag i Vasa och Korsholm. Som informationskanal för områdets husbolag är vi en stor aktör. Trots det har vi inte just alls fått någon information från Stormossen för att utdelas till husbolagen, men vid våra informationstillfällen för disponenter och husbolagens styrelser har vi givetvis redogjort för ärendet under våren.

Övergångstiden till den nya insamlingsmodellen har varit lång. I Vasa har det förekommit problem med att få insamlingsuppgifter av tidigare aktörer; var avfallspunkterna finns och vilket tömningsintervall de har. Därför har Stormossen bestämt vissa tömningsintervaller för olika avfallsslag. Kärlen har likväl fyllts och de har inte tömts enligt den invanda rytmen. Det här har gett extra arbete för disponenterna och fastighetsunderhållet, då invånarnas meddelanden har strömmat in och förmedlats till Stormossen.

Insamlarna har inte haft koll på var avfallspunkterna finns och hanteringen av nycklarna till låsta avfallsstationer har varit problematisk. Disponenterna och Stormossen har fört diskussioner om vem som ansvarar för vad och huruvida husbolagen får påföras kostnader för installering av nyckelboxar.

Samtidigt inleddes också separatinsamling av avfall i mindre husbolag. Avfallskärl har utdelats till husbolagens gårdar hur som helst och utan märkning med dekaler. Nya avfallskärl har också utdelats till gårdar där de inte behövs. Det skulle vara bra att kontrollera om kärlen är placerade på ett brandsäkert sätt och att de finns i rätt mängd.

För fastigheter som under sommaren har fått separatinsamling av kartong och plast som ny funktion lönar det sig också kontrollera hämtintervallet för brännbart avfall för att undvika onödiga kostnader för halvfulla kärl.

I helhet gagnar det husbolagen att kontrollera hämtintervallerna för alla avfallsslag och kärlens fyllnadsgrad, eftersom många intervaller kan vara mycket gamla och kostnadseffektiviteten kan ha avtagit med tiden.

Husbolagen bör observera att det rekommenderas att disponenten eller styrelsens ordförande meddelar Stormossen de gamla hämtintervallerna för förpackningsavfall (kartong, plast, glas och metall), så att kärlen inte blir överfulla i onödan och gamla fungerande hämtintervaller kan föras in på körlistorna samtidigt som också fakturering fås att motsvara avfallsflödet. Stormossen har lovat sköta tömningarna snabbt, då de får meddelande om saken. Det skulle också vara bra till exempel att Vasaregionens avfallsnämnd skulle öppna upp för invånarna varför man nu agerar så här inom avfallshanteringen. Det skulle vara bra att lösa avfallsproblemet i samarbete med olika aktörer. Det ligger i allas intresse att få avfallsärendena att löpa i vårt område.

 Mervi Ala-Prinkkilä

Mervi Ala-Prinkkilä

Verksamhetsledare

Sök